Aranžman obuhvata

 • Boravak u TN “ALET” “od 8 dana – sedam noći u trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama sa kupatilom
 • Ishrana: na bazi punog pansiona (doručak, ručak, večera) – linijsko samoposluživanje;
 • Cene su izražene u evrima po aranžmanu, plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po planskom kursu od 1 eur = 120,00 din.
 • Boravišnu taksu i osiguranje
 • Rekreaciju i animaciju
 • Lekar u objektu
 • Na 10-oro plative dece – 1 gratis za pratioca grupe (vaspitač, nastavnik…)
 • Cena za odrasle, van pripadajućeg gratisa iznosi 189 evra

Aranžman NE obuhvata

 • Prevoz(mogućnostorganizovanogautobuskogprevozapremaupitu)
 • Dnevnicezapratiocagrupe
 • Fakultativneizleteiličnetroškove

 

Načini plaćanja:

Mogućnost plaćanja u mesečnim ratama uz garanciju plaćanja (čekovi građana), sa tim da poslednja rata dospeva najkasnije 01.09.2019. godine

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.

or

Sign in With...

 • https://www.facebook.com/DestTuristickaAgencija/notifications/