Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog dela www.dest.rs portala i svih njegovih delova, automatski privatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da rednovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem dest.rs portala, ili bilo kog njegovog dela, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Pravila korišćenja
Turistička agencija DEST posetiocima u dobroj nameri obezdeđuje korišćenje sadržaja dest.rs portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koristie sadržaje www.dest.rs portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Portal www.dest.rs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja saradnika, partnera, besplatnih sadržaja i linkova na spoljne stranice. Portal www.dest.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri.
Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe, niti distribuirati trećim licima. Informacije koje Turistička agencija DEST objavljuje na ovoj internet prezentaciji, smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Turistička agencija DEST može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj interent prezentaciji. Niti jedan deo portala se ne sme koristiti u nezakonite svrhe. Sve sadržaje www.dest.rs portala koristite na vlastitu odgovornosti i Turistička agencija DEST se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Pristup www.dest.rs portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.
Turistička agenicja DEST stalno proverava i aktuelizuje informacije na svojim internet stranama. Uprkos svojoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu izmenili. Stoga, Turistička agencija DEST ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta, jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj internet stranici. Za dodatne informacije, molimo Vas, obratite se zaposlenima. Iako su se preduzele razumne mere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namenjene i ne da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavaljena u okviru poslovanja Turističke agencije DEST. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili uslugu Turističke agencije DEST, a koje su predstavljene na ovom portalu, moraju kontaktirati agenciju, kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje određenih usluga ili proizvoda. Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Turistička agencija DEST ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih podataka.

Slike, opisi i cenovnici
Slike služe da daju opšti utisak o hotelu ili apartmanu. Slike hotela ili apratmana, kao i različiti tipovi soba, mogu se razlikovati od prikazanih na fotografijama. Cene na sajtu su informativnog karaktera i mogu sadržati popuste, promocije ili akcije. Molimo Vas da pozovete Turističku agenciju DEST i potvrdite cenu aranžamana pre uplate. Web prezentacija Turstičke agencije DEST i dokumenti koji se nalaze na njoj (prvenstveno cenovnici, programi putovanja, opisi i usluga u smeštajnim objektima i drugo) su okvirni, te tačnost istih treba proveriti pozivom Turističkoj agenciji DEST. Tokom ažuriranja podataka na sajtu može doći do promena, računskih i štamparskih grešaka, te u slučaju da nisu provreni i potrvrđeni od strane turističke agencije DEST, podaci ne mogu biti predmet prigovora. Takođe, hotelijeri imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i radnih vremena korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive ponuda i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te Turistička agenicja DEST za iste promene ne može snositi odgovornost.

Autorska prava
Portal www.dest.rs polaže autorska prava na vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjema autorskih prava www.dest.rs portala i podložno je tužbi. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (www.dest.rs, saradnici, partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je portal www.dest.rs povredio Vaša autorska prava, kontaktirajte nas, slučaj će odmah biti razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljenju istinitosti sadržaja žalbe.

Linkovi na spoljnje stranice
Portal www.dest.rs sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Linkovi sadržani na ovoj itnernet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Turističke agencije DEST. Povezane lokacije nisu pod kontrolom turističke agencije DEST, koja nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet stranica. Turistička agencija DEST Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti, dok uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Turističke agencije DEST.

Isključenje odgovornosti
Saglasni ste da koristite internet prezentaciju www.dest.rs na sopstveni rizik. Turistička agencija DEST nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija, koje mogu da se dese prilikom upotrebe internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj internet prezentaciji. Turistička agencija DEST neće biti ogovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može prostieći iz korišćenja ove internet prezenzacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.

or

Sign in With...

  • https://www.facebook.com/DestTuristickaAgencija/notifications/